Η απλή επιστήμη

illustration cooling2

illustration heating2

Με απλά λόγια

Ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα συστήματα.

Με απλά λόγια: Η καινοτομία μας αυξάνει τη θερμική ενέργεια του ψυκτικού μέσου και επιτυγχάνει αυξημένη υπόψυξη(subcooling). Στη πράξη αυξάνουμε την ισχύ του συμπιεστή, αλλά μεταφράστε το αυτό στη σημερινή τεχνολογία συμπιεστών μεταβλητής παροχής σαν μείωση στροφών (ή κλείσιμο του δεύτερου συμπιεστή) του συμπιεστή. Άρα επιτυγχάνουμε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας του συστήματος.

Τα τελευταία χρόνια ο «παλιός» μονός συμπιεστής με σταθερές στροφές αντικαταστάθηκε με πιο αποδοτικά συστήματα (βηματικοί συμπιεστές σταθερών στροφών) , και πιο πρόσφατα με συστήματα μεταβλητών στροφών (ελεγχόμενα). Το σύστημα σταθερών στροφών λειτουργεί με μια ταχύτητα. Άρα λειτουργεί πάντα στο μέγιστο (καταναλώνοντας ενέργεια) ακόμη και όταν το κτίριο απαιτεί μικρή ποσότητα ενέργειας.

Η βηματική, και η μεταβλητή τεχνολογία του σήμερα μας προσφέρει μια «μηχανή» με μεταβλητή ταχύτητα, οπότε και μπορούμε να μειώσουμε την επιτάχυνση. Τώρα έχουμε μια μηχανή (ο συμπιεστής) που έχει τη δυνατότητα να μειώσει στροφές απλά επειδή έχουμε προσθέσει ένα «ούριο άνεμο» (η πηγή ενέργειας από σύστημα συλλογής ηλιακής ενέργειας). Επιτρέπουμε στη μηχανή να εκμεταλλευτεί αυτό τον άνεμο, και να φτάσει την αρχική ταχύτητα (ψυκτική ισχύ) χωρίς επιπλέον κατανάλωση καυσίμου.

 

 

LG thermX

Θερμοδυναμική του ThermX™

Η γνωστή μας τεχνολογία των συμπιεστών ενισχύεται με ένα σύστημα συλλογής ηλιακής ενέργειας. Τώρα έχουμε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα συμπίεσης. Το «κόλπο» βρίσκεται στην εφαρμογή του Νόμου των Ιδανικών Αερίων.

Το σύστημα ThermX™ χρησιμοποιεί μια αποκλειστικά πατενταρισμένη διεργασία μεταξύ συμπιεστή και συμπυκνωτή. Χρησιμοποιεί την δωρεάν ενέργεια του ήλιου για να θερμάνει το ψυκτικό μέσο με αποτέλεσμα να μειώνει το έργο που παράγει ο/οι συμπιεστής/ές.

Καθώς οι δωρεάν ακτίνες του ήλιου θερμαίνουν το ψυκτικό μέσο, αποκτά θερμική ενέργεια. Αυτό αυξάνει την εσωτερική ενέργεια (το άθροισμα της κινητικής και της δυνητικής ενέργειας των μορίων).

Τα μόρια κινούνται τώρα με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια, που σημαίνει ότι κάθε μόριο κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από πριν. Συγκρούονται μεταξύ τους και παράγουν αυξημένη ενέργεια,…

Η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της ροής της μάζας και επιτυγχάνεται ένα βελτιωμένο ΔΤ στον συμπυκνωτή.

Όσο θερμότερες είναι οι ακτίνες του ήλιου τόσο περισσότερο ο ηλιακός συλλέκτης θερμαίνει το αέριο και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Ο συμπιεστής δρα τώρα κυρίως σαν μια αντλία για τη διατήρηση της ροής.

 

Ο λόγος που οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα συστήματα μας για θέρμανση

Πώς λειτουργεί στη θέρμανση

Στη θέρμανση το σύστημα λειτουργεί περίπου με τον ίδιο τρόπο, αλλά τώρα η ροή αλλάζει σε σχέση με τη ψύξη. Η επιπλέον δωρεάν θέρμανση του ψυκτικού μέσου από τον ηλιακό συλλέκτη επιτρέπει στο συμπιεστή να μειώσει το φορτίο του και επομένως την κατανάλωση του. Ανάλογα με τα επίπεδα ηλιοφάνεια η απόδοση COP είναι δυνατόν να φτάσει στο 8 !

Και πάλι όσο λάμπει ο ήλιος , τόσο ο συλλέκτης θερμαίνει το αέριο και περισσότερη ενέργεια εξοικονομείται, καθώς ο συμπιεστής είναι τώρα μια αντλία για κα διατηρεί την αναγκαία ροή ψυκτικού μέσου.

Λόγω του σχεδιασμού απορρόφησης ακτινοβολίας UV και τους σωλήνες κενού, η εξωτερική θερμοκρασία έχει ελάχιστη ή καμία επίπτωση στη θερμοκρασία του αερίου. Το μόνο φυσικό στοιχείο που τροφοδοτεί αυτή τη διεργασία είναι η δωρεάν ενέργεια από τις ακτίνες του ήλιου.

Το σύστημα είναι εφοδιασμένο και νε την καινοτόμα βαλβίδα παράκαμψης (by-pass). Αυτό επιτρέπει την παράκαμψη του συλλέκτη ,στη θέρμανση, όταν δεν έχει ήλιο, δηλ. τη νύχτα και στις καταιγίδες.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
περισσότερες πληροφορίες Ok Πτώση